• Big Garden Birdwatch 2020 - the results are in!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma The Big Garden Birdwatch is the world’s largest wildlife survey. It’s a brilliant way to encourage people to of all ages and backgrounds to take some time-out to enjoy wildlife. During these turbulent tim...
  • 2 Apr 2020
 • Mae canlyniadau Gwylio Adar yr Ardd 2020 ar gael!

  English version available here Yr arolwg Gwylio Adar yr Ardd yw’r arolwg bywyd gwyllt mwyaf yn y byd. Mae’n ffordd wych o annog pobl o bob oed a chefndir i neilltuo ychydig o amser i fwynhau bywyd gwyllt. Yn ystod y cyfnod cythryblu...
  • 2 Apr 2020
 • Gwyddau talcen-wyn yr Ynys Las yn cael mwy o warchodaeth y tro nesaf y byddant yn dod i Gymru

  English version available here. Bydd deddfwriaeth newydd, sy’n dod i rym heddiw, yn rhoi mwy o warchodaeth i un o adar mwyaf prin Cymru. Mae Julian Hughes, Pennaeth Rhywogaethau RSPB, a David Anning, Rheolwr Safle RSPB Ynys-hir, yn esbonio pam ...
  • 1 Apr 2020
 • Greenland geese better protected when they next visit Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. New legislation, which comes into force today, gives greater protection to one of Wales’ rarest birds. RSPB Cymru Head of Species, Julian Hughes, and David Anning, Site Manager at RSPB Ynys-hir, explain why Greenlan...
  • 1 Apr 2020
 • Coedwig Genedlaethol i Gymru

  English version available here Swyddog Polisi Defnydd Tir RSPB Cymru, Jon Cryer, sy’n edrych ar gynlluniau’r Prif Weinidog ar gyfer Coedwig Genedlaethol newydd yng Nghymru, ac ar bwysigrwydd plannu’r ‘goeden iawn yn y lle iawn...
  • 23 Mar 2020
 • A National Forest for Wales

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma RSPB Cymru Land Use Policy Officer, Jon Cryer, takes a look at the First Minister’s plans for a new National Forest in Wales, and the importance of planting ‘the right tree in the right place’&hell...
  • 23 Mar 2020
 • Gwanwyn yn eu Gwaed!

  English version available here    Mae’r dywediad llafar “Un wennol ni wna wanwyn” yn rhybudd pwysig ond wedi’r gaeaf rhewllyd mae’r gwenoliaid, ymhlith amryw o rywogaethau o adar, yn dychwelyd i’r tiroedd...
  • 25 Feb 2020
 • A spring in their step!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma    “Little darling, I feel that ice is slowly melting” sang George Harrison on ‘Here Comes the Sun’, his much-loved celebration of the beginning of spring. After a frosty winter, for seve...
  • 25 Feb 2020
 • Bywyd gwyllt Cymru’n deffro!

  English version available here    Gam wrth gam, mae’r dyddiau’n ymestyn a’r tywydd yn cynhesu. Mae’r gwanwyn yma! Dyma amser arbennig o’r flwyddyn. Fel y mae pelydrau’r haul yn dwysau, mae ei ddylanwad ar...
  • 25 Feb 2020
 • Wales’ wildlife waking up!

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma   Slowly but steadily, the days are getting longer and the weather warmer. Spring is upon us! This is a special time of the year. As the sun’s rays get stronger, it’s influence on the nature that surr...
  • 25 Feb 2020
 • Myfyrwyr, mwsoglau a mawn!

  English version available here Blog gwadd gan Rhian Pierce, Ymgynghorydd Cadwraeth ar gyfer Ardal Gogledd Cymru Yr wythnos diwethaf ymunodd 15 myfyriwr o goleg Glynllifon ger Caernarfon â fi ar Gomin Llanycil, ger y Bala yng Ngwynedd, i gael gw...
  • 19 Feb 2020
 • Students, skylarks and sphagnum!

  Fersiwn Gymraeg ar gael ymaGuest blog by Rhian Pierce, Conservation Advisor for the North Wales Area Last week 15 students from Glynllifon college near Caernarfon joined me at Llanycil Common, near Bala in the county of Gwynedd, to have a look at the...
  • 19 Feb 2020
 • Edrych ymlaen at ymgyrchu yn 2020

  English version available here.Sharon Thompson, Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth RSPB Cymru, sydd yn trafod rhai o’r ymgyrchoedd pwysicaf o ran achub natur sydd ar y gorwel dros y 12 mis nesaf.Gwelsom gynnydd mawr mewn gweithredu i amddiffyn y bla...
  • 14 Feb 2020
 • Looking forward to campaigning in 2020

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma.RSPB Cymru Head of Policy and Advocacy, Sharon Thompson, discusses some of our most important campaigns for saving nature over the next 12 months.    In 2019, we saw a surge in action to protect the planet and su...
  • 14 Feb 2020
 • Gwenynen NEU Ddim? - Archwilio bywyd y pryfed gwahanol hyn

  Gwenynbry mawr (Liam Olds)English version available here   Ysgrifennwyd gan Liam Olds o Buglife Cymru   Gyda’i gorff blewog, mae’r gwenynbry mawr (Bombylius major) yn cael ei gamgymryd yn aml am wenynen.  Mae...
  • 10 Feb 2020
 • A Bee or Not A Bee? – exploring the life of bee-flies

  Dark-edged bee-fly (Liam Olds)     Fersiwn Gymraeg ar gael yma    Written by Liam Olds from Buglife Cymru With its furry body, the Dark-edged bee-fly (Bombylius major) is commonly mistaken for a bee.  These distinctive f...
  • 10 Feb 2020
 • Straeon Urban Buzz - Eglwys St Catherine

  English version available here  Ysgrifennwyd gan Clive a Hilary Westwood o Eglwys St Catherine yn Nhreganna  Saif St Catherine mewn erw o dir, filltir o ganol y ddinas, wedi’i hamgylchynu â mur, ffens ac adeiladau o Oe...
  • 10 Feb 2020
 • Urban Buzz Sites stories – St Catherine's Church

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma Written by Clive & Hilary Westwood from St Catherine’s Church in Canton St Catherine's sits in an acre, a mile from the city centre, walled, fenced and surrounded by Victorian buildings. The original corrugated "...
  • 10 Feb 2020
 • Mawredd mawn!

  English version available here Mae mawn yn ddeunydd gwyrthiol sy’n llawn rhyfeddodau a thalentau cudd... Mae mawnogydd yn dirweddau hynod brydferth, ac maent yn hanfodol bwysig i bobl ac i fyd natur. Ond i ddechrau, beth yn union yw mawn? Mae&r...
  • 20 Jan 2020
 • For the love of peat!

  Fersiwn Cymraeg ar gael yma Peat is a miraculous material that holds many surprises and hidden talents… Peat bogs are starkly beautiful landscapes, vitally important to people and nature. But first of all, what exactly is peat? It’s a da...
  • 20 Jan 2020
 • Helpwch ni i achub adar y môr yn RSPB Ynys Lawd

  English version available here. Rydyn ni’n bryderus ynghylch prosiect newydd arfaethedig, a allai amharu ar filoedd o adar môr y mae gwarchodfa RSPB Ynys Lawd ar Ynys Môn yn gartref iddynt. Darllenwch fwy i gael rhagor o wybodaeth a...
  • 17 Dec 2019
 • Help us to save RSPB South Stack’s seabirds

  Fersiwn Gymraeg ar gael yma. We are concerned about a proposal for a new project which could potentially cause disturbance and harm to thousands of the seabirds that call RSPB South Stack reserve on Anglesey their home. Read on to find out more about...
  • 17 Dec 2019
 • Garden birds and their good names

  Ferswin Gymraeg ar gael yma. Garden birds are an important part of the lives of many of us. It’s a good experience sitting by the window and looking out at the birds feeding, and it’s easy to lose oneself while watching all types of birds...
  • 17 Dec 2019
 • Adar yr ardd a’u henwau da

  English version available here. Mae adar yr ardd yn rhan bwysig i fywydau llawer ohonom. Mae eistedd wrth y ffenest a syllu allan ar yr adar yn bwydo yn brofiad braf, ac mae’n hawdd ymgolli eich hun wrth wylio pob mathau o adar, a’u plu t...
  • 17 Dec 2019
 • Paratowch ar Gyfer Gwylio Adar yr Ardd!

  English version available here. Mae'r aros bron ar ben. Ar 25 - 27 Ionawr, bydd miloedd o bobl ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr arolwg mwyaf o fywyd gwyllt yr ardd; Gwylio Adar yr Ardd! Hwn fydd y 41fed tro i'r arolwg gael ei gynnal ac, fel arfer, ...
  • 16 Dec 2019