English version available here.

Blog gwadd gan Matthew Jones, Rheolwr Cynaladwyedd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, sydd newydd sefydlu man gwyrdd yn arbennig ar gyfer pryfed sy’n peillio.

Gydag awydd i wella bioamrywiaeth o amgylch y safle, fe gofrestrodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar i weithio gyda RSPB Cymru a Buglife Cymru i wneud eu hystâd ym Mae Caerdydd yn safle Buzz Trefol.

 Roedd y Cynulliad wedi cymryd rhai camau yn y gorffennol, gan gynnwys cwpl o westai i bryfed, gardd a rhai coed ffrwythau yn y maes parcio. Fodd bynnag, gweithredodd prosiect Gwenyn y Pierhead, a lansiwyd yn 2018, fel catalydd ar gyfer gwelliannau pellach. Roedd gosod cychod gwenyn ar y Pierhead wedi codi ymwybyddiaeth o bryfed sy’n peillio a'r angen i wella eu cynefinoedd.

Er gwaethaf bod mewn lleoliad trefol, a chyda lle cyfyngedig ar yr ystâd, mae'r Cynulliad wedi dechrau gwella rhai ardaloedd. Mae gwirfoddolwyr sy'n staff wedi dechrau plannu planhigion mwy cyfeillgar i bryfed sy'n peillio o amgylch y safle, ac maent ynparhau i gwrdd yn rheolaidd ar gyfer sesiynau cynnal a chadw.

Wedi'i drefnu drwy grŵp Yammer mewnol, mae'r tîm yn defnyddio'r gweithgareddau garddio a bioamrywiaeth i ddysgu mwy am ofalu am blanhigion, yn ogystal â pha greaduriaid y gallant ddarparu cartref ar eu cyfer yn eu gerddi eu hunain. Mae'r garddio nid yn unig yn dod â staff o wahanol rannau o weithrediad y Cynulliad ynghyd, ond hefyd yn cefnogi iechyd a lles yn y gweithle.

Bydd y camau nesaf yn cynnwys arolygu bywyd pryfed sy'n ymddangos ar y safle; i asesu effeithiolrwydd y gwelliannau dros amser. Mae'r tîm yn edrych ymlaen at weld sut y mae eu hymdrechion wedi gwneud gwahaniaeth i fywyd planhigion ac anifeiliaid ar ddarn bach o dir.

I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch ni yn RSPB Cymru ar GNaHCardiff@rspb.org.uk, neu os hoffech fwy o wybodaeth am y safle Buzz Trefol yn y Cynulliad, cysylltwch â cynaliadwyedd@cynulliad.cymru

Anonymous