Yn dilyn cyfarwyddiadau clir y llywodraeth i ni aros yn ein cartrefi heblaw am nifer bychan iawn o weithgareddau, rydym yn cau ein gwarchodfeydd i ymwelwyr. Am y rheswm yma, rydym yn gofyn i chi yn garedig i beidio ag ymweld â gwarchodfeydd y RSPB.

Mae hyn yn golygu cau ein meysydd parcio, toiledau, llefydd chwarae, cuddfannau, canolfannau ymwelwyr, caffis a siopau i’r cyhoedd. Rydym nawr yn ymdrechu i helpu miliynau o bobl yn ystod y cyfnod anodd yma. Rydym yn benderfynol o chwarae rhan yn ymgysylltu pobl a’r byd natur anhygoel sydd yn ein gerddi ni neu y medrwch weld o’ch ffenestr a chynnig ychydig o obaith.

Diolch am eich holl gefnogaeth ac mae ein gwaith o achub natur yn parhau. Byddwch yn ddiogel ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesi yn ôl ar ein gwarchodfeydd yn y dyfodol. #ymagydangilydd

 Following the latest clear instructions from the Government for us all to remain at home, it is with great sadness that we ask people to refrain from visiting our nature reserves. This means that until further notice, all our car parks, toilets, visitor centres, hides, cafes and shops are closed to the public.

Our efforts will now move to helping the millions of people spending time at home. We are determined to continue to connect people with the amazing #wildlife in their gardens and from their windows/balconies. Nature can provide each and everyone of us with #hope and joy during these difficult times. We encourage you to find solace in nature in whatever ways you can, and to share your sightings with us - we'd really love to hear from you!

We want to thank everyone for their continued support. Our vital work to save #nature will continue. In the meantime, stay safe and responsible. We look forward to welcoming you all back to our reserves in the future.

Anonymous