Following the latest clear instructions from the Government for us all to remain at home apart from a limited number of allowed activities, we are closing our reserves to visitors until further notice. It is with great sadness that we ask people to refrain from visiting RSPB reserves.

This means we will close car parks, toilets, playgrounds, visitor centre, hides, cafes and shops to the public. Our efforts will now move to helping the millions of people spending time at home. We are determined to do our bit to try and help connect people with the amazing wildlife to be seen in gardens or from balconies or windows and offer some hope and joy in these difficult times.

Thank you for your continued support and our vital work to save nature continues. Stay safe and we look forward to welcoming you back at the reserves in the future. #inittogether

Yn dilyn cyfarwyddiadau clir y llywodraeth i ni aros yn ein cartrefi heblaw am nifer bychan iawn o weithgareddau, rydym yn cau ein gwarchodfeydd i ymwelwyr. Am y rheswm yma, rydym yn gofyn i chi yn garedig i beidio ag ymweld â gwarchodfeydd y RSPB.

Mae hyn yn golygu cau ein meysydd parcio, toiledau, llefydd chwarae, cuddfannau, canolfannau ymwelwyr, caffis a siopau i’r cyhoedd. Rydym nawr yn ymdrechu i helpu miliynau o bobl yn ystod y cyfnod anodd yma. Rydym yn benderfynol o chwarae rhan yn ymgysylltu pobl a’r byd natur anhygoel sydd yn ein gerddi ni neu y medrwch weld o’ch ffenestr a chynnig ychydig o obaith.

Diolch am eich holl gefnogaeth ac mae ein gwaith o achub natur yn parhau. Byddwch yn ddiogel ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesi yn ôl ar ein gwarchodfeydd yn y dyfodol. #ymagydangilydd 

Photos: RSPB Newport Wetlands by Stefan Zitzmann

Anonymous