Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife. GLASLYN OSPREYS,-August 2018